Rhaglen yr Adran 2013-2014
Branch Programmes 2013-2014

Bangor

Branch Secretary - Helen HUGHES, Nant y Graean, Tregarth, Bangor,LL57 4NS tel-01248 600 821

Cad./Chair David R PRICE 51 Ffriddoedd Road, Bangor LL57 2PJ tel.01248 351 914 
e-bost/mail davidprice21@tiscali.co.uk

Trys./Treasurer Peter BRINDLEY 14 Vistoria Park, Bangoe LL57 2EW
tel-01248 352 682 e-bost/mail peter@brindley-wales.com

Cynhelir y cyfarfodydd yn y Quaker Meeting Hall, Dean Street, Bangor
am 7 o'r gloch y dydd Mawrth cyntaf yn y mis o fis Medi i fis Ebrill.

Meetings are held at Quaker Meeting House, Dean Street, Bangor
at 7.00 pm on the first Tuesday in the month from September to April. 
Lectures in English. 

2013
Medi  3  September
Glynllifon Family & Estate
John Dilwyn WILLIAMS
 

Hydref  8  October
North Wales roads, tracks and canals
Mike BLACKBURN
 

Tachwedd  5  November
The Green Street Gang- not so much a black sheep, more a flock !!

Richard JONES

Rhagfyr  3  December
John LLOYD, architect of Caernarfon
Dilwyn Grey WILLIAMS


2014
Ionawr  7  January
Morys Wynne-Jones
Vanessa FIELD
 

Chwefror   4   February
An Anglo-American Miscellany
Peter BRINDLEY

 Mawrth  4  March
Reading Old Handwriting

Hayden BURNS
 

Ebrill  1  April   
Uncle John South
Hywel ROBERTS


Mai  24  May 

Branch Outing arranged by Edmond Douglas PENNANT

Penrhyn Family Memorials at Llandygai church