Rhaglen yr Adran 2014-2015
Branch Programmes 2014-2015

Bangor

Ysg. / Branch Secretary - Helen HUGHES, Nant y Graean, Tregarth, Bangor,LL57 4NS
tel-01248 600 821

Cad./Chair David R PRICE 51 Ffriddoedd Road, Bangor LL57 2PJ tel.01248 351 914 
e-bost/mail davidprice21@tiscali.co.uk

Trys./Treasurer Peter BRINDLEY 14 Vistoria Park, Bangoe LL57 2EW
tel-01248 352 682 e-bost/mail peter@brindley-wales.com

Cynhelir y cyfarfodydd yn y Quaker Meeting Hall, Dean Street, Bangor
am 7 o'r gloch y dydd Mawrth cyntaf yn y mis o fis Medi i fis Ebrill.

Meetings are held at Quaker Meeting House, Dean Street, Bangor
at 7.00 pm on the first Tuesday in the month from September to April. 
Lectures in English.
 

2014
Medi  2  September
Boat building in Beaumaris
Dave MILLS
 

Hydref   7  October
North Wales in 1914
Mike BLACKBURN
 

Tachwedd  4  November
Hidden Houses of Gwynedd
Simon SIMCOX

Rhagfyr  2  December
Searching for siblings
H.Llew WILLIAMS


2015
Ionawr  6  January
Recording my early years-WW2
Hywel ROBERTS
 

Chwefror   3  February
The origin of Welsh surnames
Branwen JARVIS

 Mawrth  3  March
Presentments,Recogisances,Warrants,
Depositions, and Ffeoffments

Hayden BURNS
 

Ebrill  7  April   
The Suffragist Movement in North Wales
Barbara LAWSON-REAY


Mai  24  May 

Branch Outing - By train to Beddgelert?