Rhaglen yr Adran   2013-2014
Branch Programmes  2013-2014

Arfon

Ysgrifennydd/Secretary- Arfon

Mair Wyn READ 5 Cefn Cynrig,Bethel,Caernarfon LL55 1UW tel- 01248 671 112
e-bost/mail
mairacemrys@btinternet.com

Cad. Chair Hywel W ROBERTS  Rhedynog, 10 Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1HB
 tel-01286 672 757 e-bosy/mail hywel.roberts@btinternet.com


Prosiectau /Projects:Gwyndaf Williams, 1 Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL55 1YA tel- 01248 670 170. e-bost/mail gwyndaf@uwclub.net

Cynhelir y cyfarfodydd yn y Llyfrgell, Caernarfon am 7 o’r gloch ar yr Iau olaf yn y mis
Meetings held at the Library, Lon Pafiliwn, Caernarfon at 7.00p.m on the last Thursday of the month
[Welsh Only]

2013

Medi  26  September
Teulu Hendre Bach
Harri a Nan PARRI


Hydref 31 October
Amryw: Brethyn Cartre-noson yngf nghwmni aelodau'r gangen

 Tachwedd 28 November
Trysorau Archifdy Prifysgol Cymru
Einion THOMAS


2014

Ionawr 30 January
Teulu'r Fic
Hywel ROBERTS

Chwefror  27   February
Morladron
Cynan JONES


Mawrth  27  March
Hanes un teulu
Angharad WILLIAMS


Ebrill   24  April  
Cyfarfod Blynyddol ac Ethol swyddogion (6.45)-
a  Arlunydd Lleol- o Lerpwl  (7.00pm)

Dafydd Whiteside THOMAS