Rhaglen yr Adran   2014-2015
Branch Programmes  2014-2015

Arfon

Ysgrifennydd/Secretary- Arfon

Mair Wyn READ 5 Cefn Cynrig,Bethel,Caernarfon LL55 1UW tel- 01248 671 112
e-bost/mail
mairwynread@yahoo.com

Cad. Chair Hywel W ROBERTS  Rhedynog, 10 Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1HB
 tel-01286 672 757 e-bosy/mail hywel.roberts@btinternet.com


Prosiectau /Projects:Gwyndaf Williams, 1 Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL55 1YA tel- 01248 670 170.
e-bost/mail gwyndaf@uwclub.net

Cynhelir y cyfarfodydd yn y Llyfrgell, Caernarfon am 7 o’r gloch ar yr Iau olaf yn y mis
Meetings held at the Library, Lon Pafiliwn, Caernarfon at 7.00p.m on the last Thursday of the month
[Welsh Only]

2014

Medi  25  September
Caernarfon a'r Rhyfel Mawr
Ifor Ap GLYN


Hydref  30  October
Hanes plant yn y Rhyfel Mawr
Gerwyn JAMES

 Tachwedd  27  November
Teulu Richard Roberts

Angharad WILLIAMS


2015

Ionawr 29 January
Teulu'r Fic
Hywel ROBERTS

Chwefror  26   February
Noson Aelodau-Lloffion o'r Rhyfel Mawr


Mawrth  26  March
Cadi Iolen, Amgueddfa Lechi Cymru:
Dyddiaduron Taid.


Ebrill   30  April  
Cyfarfod Blynyddol ac Ethol swyddogion (6.45)-
Ac am 7.00 o.g-    Am dro rownd dre.