Rhaglen yr Adran    2013-2014
Branch Programmes  2013 - 2014

Meirionnydd

Cad / Chair J.Iscoed WILLIAMS,Bryn Eglwys Trawsfynydd LL41 4UB

Ysgrifennydd/Secretary:
Mr. Ieuan E. TOMOS, Jeriwsalem, Llawrplwy, Trawsfynydd LL41 4YE
tel- 01766 540 311 e-ml ieuanelis@btinternet.com

Prosiectau / Projects; Myfyr Wyn HUGHES, 3 Cae Croes, Y Bala, LL23 7RQ tel= 01678 521 005
e-bost / mail ; mwhughes@boyns.net

Cynhelir y cyfarfodydd yng Ngwesty’r Ship, Dolgellau am 7 o’r gloch ar yr ail Ddydd Iau yn y mis
Meetings held at the Royal Ship Hotel, Dolgellau at 7.00 p.m.on the second Thursday in the month
[
Cymraeg yn unig / Welsh only]

    2013

Medi  12  September
Y Crynwyr
Gareth Wyn JONES

Hydref  10  October
Pigion o hanes plwyf Llanfor
Dewi DAVIES
 

Tachwedd  14   November
Tai Penamnen
Bill JONES


 2014

Ionawr  9  January
Gweithdy yn Archifdy Dolgellau


Chwefror 13  February
Cynfal
Geraint Vaughan JONESMawrth 13  March
Teulu Jones Abermaw
John Sam JONES
 
Ebrill 10  April
Ffestiniog drwy lygaid eraill
Bruce GRIFFITHS


Mai  8  May

Bonheddwr Mawr y Bala [SYLWER!!  yn yr Archifdy]
Merfyn TOMOS


Mehefin  12  June (2014)
Ymweliad a Phryd