Rhaglen yr Adran    2014-2015
Branch Programmes  2014- 2015

Meirionnydd

Cad / Chair J.Iscoed WILLIAMS,Bryn Eglwys Trawsfynydd LL41 4UB

Ysgrifennydd/Secretary:
Mr. Ieuan E. TOMOS, Ty Capel Jeriwsalem, Llawrplwy, Trawsfynydd LL41 4YE
tel
- 01766 540 311 e-ml ieuanelis@btinternet.com

Prosiectau / Projects; Myfyr Wyn HUGHES, 3 Cae Croes, Y Bala, LL23 7RQ tel= 01678 521 005
e-bost / mail ; mwhughes@boyns.net

Cynhelir y cyfarfodydd yng Ngwesty’r Ship, Dolgellau am 7 o’r gloch ar yr ail Ddydd Iau yn y mis
Meetings held at the Royal Ship Hotel, Dolgellau at 7.00 p.m.on the second Thursday in the month
[
Cymraeg
yn unig / Welsh only]

    2014

Medi  11  September
Dolgellau yn y Rhyfel Mawr
Dai SHEPPARD

Hydref  9  October
Hanes dau gefnder
Beryl GRIFFITHS
 

Tachwedd  143  November
Y Wladfa yn 150
Gareth ROBERTS


 2015

Ionawr  8 January
Gweithdy yn Archifdy Dolgellau


Chwefror 12  February
Cymru a'r Mynyddoedd
Eryl OWAINMawrth 12  March
Ewyllys fy Hen Hen Daid
Hywel ROBERTS
 
Ebrill 9  April
Llinach Bleddyn ap Cynfyn, Nannau a Chwm Bychan
Audrey JONES


Mai  14  May

Hel Achau-gair o brofiad
John Dilwyn WILLIAMS


Mehefin    June (2015)
Ymweliad
a Phryd