Cyfarfodydd Cangen Ynys Mn   2013-2014
Anglesey Branch Meetings  2013-2014

 
Cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd Nos Iau or mis yng Nghapel Smyrna, Ffordd Glanhwfa, LLANGEFNI am 7:00 y.h.

Yn Saesneg / In English

Meetings are held on the 3rd Thursday of the month at Smyrna Chapel, Glanhwfa Road, LLANGEFNI at 7:00 p.m.

Swyddogion y Gangen / Branch Officers

Cadeirydd / Chairman:- Mr. Gerallt Jones.13 Bryn Rhedyn, Niwbwrch ,Ynys Mon  LL61 6ST  Ffn/Tel (01248) 440 502
e-mail gerallt.glynderw@btinternet.com

Ysgrifennydd / Secretary:- I'w lenwi - vacant

Prosiectau / Projects:- I'w lenwi - vacant

2013 -2014

 

Details to be announced