Cyfarfodydd Cangen Ynys Mn   2014-2015
Anglesey Branch Meetings  2014-2015

 
Cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd Nos Iau or mis yng Nghapel Smyrna, Ffordd Glanhwfa, LLANGEFNI am 7:00 y.h.

Yn Saesneg / In English

Meetings are held on the 3rd Thursday of the month at Smyrna Chapel, Glanhwfa Road, LLANGEFNI at 7:00 p.m.

Swyddogion y Gangen / Branch Officers

Cadeirydd / Chairman:- Mr. Gerallt Jones.13 Bryn Rhedyn, Niwbwrch ,Ynys Mon  LL61 6ST  Ffn/Tel (01248) 440 502
e-mail gerallt.glynderw@btinternet.com

Ysgrifennydd / Secretary:- I'w lenwi - Dave WILSON, Bryn Eglwys,Llanddyfnan,Ynys Mon LL758UL

Prosiectau / Projects:- I'w lenwi - vacant

2014
Medi  18 September
Old Welsh Furniture
Richard CUTHBERTSON
[Note! NOT in Capel Smyrna-BOOKING
essential with the Secretary please.]

Hydref  16  October
Parys Mountain
Peter WILLIAMS

Tachwedd  20  November
'If you ever go across the sera to Ireland'- travellers
through Holyhead in the 19th century.

Hayden BURNS

2015
Chwefror  19  February
From the London Shipyards to the Menai Straits -
building Stephenson's Tube.

Julie STONE

Mawrth  19  March
Old Pentraeth (mostly) in photographs.
Margaret BRADBURY

Ebrill  16  April
The Bonesetters of Anglesey
J.Richard WILLIOAMS

Mai  21 May
BOOKING Essenria;
Visit to Point Lynas Keeers House etc